Girls' Cross Country PRs for Maya Hybl

Holmdel Varsity 5000m
2022Maya Hybl23:56
TT 16 1600m
2022Maya Hybl6:57
Oak Ridge 1 Lap 2575m
2020Maya Hybl11:14
Thompson Park 5000m
2019Maya Hybl22:32.1
Oak Ridge Fr/JV Dual 3300m
2019Maya Hybl13:40.4
Warinanco Dual 5133m
2019Maya Hybl22:24
Oak Ridge Varsity 5000m
2021Maya Hybl22:38.7