Girls' Cross Country PRs for Emma Olcott

Holmdel Varsity 5000m
2012Emma Olcott21:04.59
Old Greystone Championship 5000m
2012Emma Olcott20:55.30
Warinanco Dual 5133m
2010Emma Olcott19:45
Warinanco Old Champ 5250m
2010Emma Olcott21:09.80