Boys' Cross Country PRs for Jeremy Shultz

GL Frosh 3218m
2014Jeremy Shultz13:58
Rahway/Hillside Varsity 5000m
2016Jeremy Shultz21:09
Warinanco 2.1-Mile 3380m
2014Jeremy Shultz14:49
Memorial Frosh 3299m
2014Jeremy Shultz13:52
TT 16 1600m
2014Jeremy Shultz6:19
Warinanco Dual 5133m
2016Jeremy Shultz21:32
Old Greystone Championship 5000m
2016Jeremy Shultz21:19
TT 2.4k 2400m
2014Jeremy Shultz9:40
Warinanco Frosh 3540m
2014Jeremy Shultz15:08
Old Greystone Frosh 2600m
2014Jeremy Shultz11:35
TT 32 3200m
2016Jeremy Shultz12:58