Girls' Cross Country PRs for Sarah Kohaut

Holmdel Varsity 5000m
2014Sarah Kohaut31:49.74
Warinanco Dual 5133m
2014Sarah Kohaut30:42