Boys' Outdoor PRs for Grady Borst

400
2023G Borst57.73
600
2023G Borst1:34h
800
2023G Borst2:09.06
1000
2023G Borst2:56.2h
1600
2023G Borst4:50.71
3200
2023G Borst10:50.43
4x400
20233:48.67S Vandoni, G Borst, H Donck, J Gonzalez
SMR
20224:13.39J Malik, G Borst, J Gingeleskie, Y Malik
4x800
20238:40.91N Shevyakov, G Borst, S Vandoni, H Donck