Girls' Outdoor PRs for Krysta Sadowski

SP
1999K Sadowski22'3¼"
SPx3
199964'0"P Fairweather, M Hatfield, K Sadowski
Discx2
1999122'7"P Fairweather, K Sadowski