Boys' Outdoor PRs for Aaron Tobias

100
2019A Tobias11.47
200
2019A Tobias23.1h
400
2019A Tobias52.97
LJ
2019A Tobias19'6½"
4x100
201943.02M Jackson, J Lusardi, S Malnati, A Tobias
4x400
20193:31.02J Pantoya, A Tobias, D Kohaut, S Malnati
SMR-1k
20192:05.52B Yee, J Lusardi, D Kohaut, A Tobias
LJx2
201939'11"J Lusardi, A Tobias
4x200
20191:31.40J Bunting, J Lusardi, A Tobias, D Kohaut
SMR-8
20191:34.90J Lusardi, S Malnati, A Tobias, J Bunting
SMR
20193:29.84A Tobias, J Lusardi, J Bunting, J Pantoya
LJx3
201959'1¼"J Lusardi, B Yee, A Tobias