Girls' Outdoor PRs for Claudia Piron

100
2016C Piron12.30
200
2017C Piron25.36
400
2016C Piron58.08
4x100
201747.07I Sadler, C Piron, J Kohaut, E Osborne
4x400
20173:54.76E Osborne, J Kohaut, S Piron, C Piron
SMR
20164:18.25C Piron, R Isralowitz, E Osborne, A Curley
4x200
20171:39.86I Sadler, E Osborne, C Piron, J Kohaut
SMR-8
20171:44.78I Sadler, J Kohaut, C Piron, E Osborne